Containers2
Over ons  

ANBI-gegevens:

 1. Naam: Stichting De Schouw
 2. Fiscaal nummer / RSIN: 812952108
 3. Website: http://www.deschouwalmelo.nl/
 4. Bezoekadres: Kerkplein 3, 7607 BT Almelo Telefoon: 0546-454207
 5. De stichting heeft (volgens art. 2 van de statuten) ten doel het creëren van een agorafunctie/ontmoetingsplaats voor culturele, sociaal-culturele, bestuurlijke en kerkelijke organisaties.
 6. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het oprichten, exploiteren en in stand houden van een multifunctioneel centrum, genaamd “De Schouw”
  2. Alle overige middelen die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn.
 7. Hoofdlijnen van het beleidsplan: in ontwikkeling
 8. Bestuur
  • B. Steijnis - voorzitter
  • Joh. Engberts - secretaris/penningmeester
  • B. Haakmeester - algemeen bestuurslid
  • M. Haakmeester - algemeen bestuurslid
  • G. Hinsenveld - algemeen bestuurslid
  • H.J. Kleisen - algemeen bestuurslid
  • D. Munter - algemeen bestuurslid
 9. De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld, maar slechts vergoeding voor gemaakte onkosten op basis van declaratie.
 10. Zie voor het jaarverslag 2015 (voor de website in ontwikkeling)
 11. Zie voor de jaarrekening 2015 (voor de website in ontwikkeling)

 

Containers2
Pagina's op deze website